Partners

Tamro och Adxto inleder framtidsinriktat samarbete

Att våga och vilja tänka innovativt förenar Tamro och Adxto. Därför väljer bolagen nu att inleda ett samarbete kring tjänsteutveckling som svarar mot nutida och framtida behov på marknaden. Den gemensamma ambitionen är att ta ett helhetsgrepp som innefattar tjänster mot såväl läkemedelsbolag och apotek som landsting och patient.

”Nu tar Tamro ytterligare ett steg mot att spela en större roll på marknaden för hälso- och sjukvård”, säger Lars Schenatz, vd på Tamro. ”Vårt samarbete med Adxto öppnar för nya möjligheter att skapa ännu fler tjänster som genererar mervärden för våra kunder. Tillsammans kan vi hjälpa kunderna att förbättra sitt erbjudande på marknaden och samtidigt stärka sin position.”

Det handlar om att koppla ihop Tamros kunskap och effektivitet inom logistik med smarta vård- och konsultlösningar från Adxto. Ett antal nya tjänster planeras för lansering under 2018.

Tamro och Adxto har båda sin bas i Sverige, men kan också anpassa sitt erbjudande till att även innefatta Danmark, Norge och Finland.


Adxto Behavioural Science Partners

 

Spoonful of Sugar (SOS)

A boutique behaviour-change consultancy applying behavioural science to close the gap between effective medical treatment and optimum health outcomes.

For more information, see http://sos-adherence.co.uk/

 

 


Customers and program sponsors:

 

 

Are you interested in discussing how Adxto Solutions can assist you with your patient support programs?

Or would you like your pharmacies to be a recruitment partner to the patient support programs?

Or discuss how to become an Adxto partner?

 

Please contact us through this form: