Koncept

Adxto PSP

Syftet med Adxto PSP är att skapa en brygga mellan sjukvård och hemhjälp genom att ge ytterligare stöd i patientens hem utan att sjukpersonal är fysiskt närvarande. Målet med Adxto PSP är att ge ökad följsamhet till läkemedelsbehandlingar. Den digitala plattformen ger också möjlighet till patienterna att få ytterligare träning, påminnelser och uppföljning mellan de regelbundna besöken till läkaren, sjuksköterskan eller apoteket.

Adxto xBook

Adxto xBook används av hälso- och sjukvårdsrelaterade enheter samt av forskningsinriktade vårdenheter för att utvärdera nya behandlingsmodeller på ett strukturerat och homogent sätt. Plattformen skapades utifrån behovet av att kunna ge support till strukturerad dokumentation relaterade till behandlingar som utförs i hemmet. Målet med xBook är att kunna förse vården med ett verktyg som försäkrar kvalitet, effektivitet och noggrannhet.